Revision och granskning

Infosective arbetar med oberoende granskning av verksamheter utifrån internationella standarder såväl som branschstandarder och andra kravbilder.

Säkerhetsanalys

Infosective erbjuder risk- och sårbarhetsanalyser, tekniska sårbarhetsanalyser och IT-säkerhetsrådgivning.

Ledningssystem

Ledningssystem för informationssäkerhet, kontinuitet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö implementeras av Verksamhetsfokus Sverige AB.

Om Infosective

Rickard Svenningsson

E-post: <förnamn>@infosective.se
Tel: 076-555 95 60

Infosective AB (org.nr 559059-9204) är ett konsultföretag som ägs och drivs av mig, Rickard Svenningsson.

Jag har en bakgrund som mjukvaruutvecklare och har utvecklat inbyggd mjukvara för säkerhetskritiska datorsystem såväl som webb-baserade lösningar i LAMP-miljö och ASP.NET.
Inom ramen för konsultverksamhet, som anställd och egenföretagare, har jag hjälpt företag att upprätta processer för utveckling av säkerhetskritiska system.

De senaste åren har jag arbetat för ett ackrediterat certifieringsorgan som revisionsledare för ledningssystemsstandarderna ISO 9001 (ledningssystem för kvalitet), ISO 14001 (ledningssystem för miljö), ISO 27001 (ledningssystem för informationssäkerhet) och ISO 22301 (ledningssystem för kontinuitet). För ISO 27001 och ISO 22301 är jag även produktansvarig på ett av sveriges största certifieringsorgan och tagit verksamheten till ackrediterad status och deltar i standardiseringsarbetet för informationssäkerhet genom den svenska tekniska kommittén TK318 som utvecklar ISO 27000-seriens standarder.

Min utbildningsbakgrund består av en civilingenjörsexamen inom datorteknik från Chalmers Tekniska Högskola med specialinriktningarna datakommunikation, inbyggda datorsystem samt datasäkerhet samt en licentiatexamen inom maskinkonstruktion från Kungliga Tekniska Högskolan KTH. Forskningen har varit inriktad på verifiering och validering av säkerhetskritiska datorsystem och jag har under flera år föredragit inom områdena funktionssäkerhet och informationssäkerhet på konferenser i USA och Europa.

Priser och villkor

Infosective tillämpar en transparent prismodell och enkla villkor som inte förhandlas för enskilda uppdrag.